ข่าวสารกิจกรรม

การถวายการต้อนรับ พระองค์เจ้านโรดมบุปผานี และพระองค์เจ้านโรดมสุเพี๊ยะนารี แห่งราชวงศ์ กัมพูชา ทรงเสด็จเยี่ยม บริษัท พาไสว จำกัด และกิจการ ร่วมค้า แอลทีพีเอ โอดิน อย่างไม่เป็นทางการ
วันที่ 18 ตุลาคม 2562
เนื้อหาเพิ่มเติมhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=140629300667120&id=119605322769518

……………………………………………………………….

กิจกรรมอบรมมาตราฐานการจัดการ ISO9001 วันที่ 14-15 กันยายน 2562 จ.ระยอง

1568619768264
« 1 ของ 3 »

………………………………………………………………

กิจกรรมประชุมผู้รับเหมาโครงการของ LTPA ณ.ที่ทำการบริษัทพาไสว ชั้น2 อาคารยูทาวเวอร์ ถ.ศรีนครินทร์ วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562

คณะทำงาน
« 1 ของ 12 »

เนื้อหาที่ประชุม

การเตรียมความพร้อมงานก่อสร้าง การอธิบายหลักการทางการเงิน งานทางด้านวิศวกรรมเบื้องต้น และนัดแนะ ตารางเวลางาน เบื้องต้น

……………………………………………………………….

ประกาศนัดประชุมผู้รับเหมา

ขอเชิญผู้รับเหมาโครงการของ LTPA เข้าประชุมหัวข้อดังต่อไปนี้

ประชุม วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2562

เวลา 11.00-14.00น.

ณ ห้องประชุม ศรีนครินทร์2 ชั้น 2 ตึก U tower
……….เรื่อง………

1.Scope งาน
2.Detail งาน
3.การตรวจรับงาน(มีแบบฟอร์มตรวจรับงานให้)
4.การกำหนด วันทำ Site Office.

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.ทีมผู้รับเหมา
2.ทีมวิศกร

จึงเรียนมาเพื่อเชิญทุกท่านเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

……………………………………………………………….