โครงการของเรา

ขณะนี้

บริษัทพาไสวมีโครงการSolar rooftop หรือพลังงารแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานเพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ได้ประสิทธิภาพไฟฟ้าเท่าเดิมแต่จ่ายค่าไฟฟ้าถูกลงอย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีส่วนช่วยโลกให้มีอากาศสะอาด เพิ่มเครดิตของโรงงานผู้ประกอบการ สำหรับโรงงานต่างๆที่มีความสนใจสอบถามรายละเอียดสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา.